Taxie8888 » Specials » Vaderschap
Taxie8888: Informatie van A tot Z

Juridisch en biologisch vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft!

Juridisch vaderschap in de zin van art. 1:199 BW

Het juridisch vaderschap is vastgelegd in artikel 199 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Er worden daarin 5 beschrijvingen gegeven van de man die als juridisch vader wordt aangemerkt:
  • De man die ten tijde van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren gehuwd was (sub a).
  • De man wiens huwelijk met de vrouw binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind is ontbonden (sub b).
  • De man die het kind heeft erkend (sub c jo. art 1:203 BW).
  • De man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld (sub d).
  • De man die het kind heeft geadopteerd (sub e).

Juridisch vaderschap lijkt naar aanleiding van dit artikel, net zo makkelijk vast te stellen als juridisch moederschap. Het tegenovergestelde blijkt waar, mede doordat er een aantal mogelijkheden tot ontkenning van het vaderschap (in de zin van artikel 199 boek 1, onder a en b, Burgerlijk Wetboek) zijn (artikel 200 boek 1 Burgerlijk Wetboek), en er gronden voor vernietiging van de erkenning (artikel 199 boek 1, onder c Burgerlijk Wetboek) bestaan (artikel 204 boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Het biologisch vaderschap

Een man is biologisch vader als met behulp van zijn genetisch materiaal een kind geboren wordt. Dit kan op de natuurlijke manier, maar ook door sperma te doneren.
Dit laatste komt in twee vormen voor : KID (kunstmatige inseminatie donorzaad) of KIE (kunstmatige inseminatie eigen zaad) .
Biologisch gezien zit hier geen groot verschil tussen, maar juridisch gezien wel.

Als een vrouw kiest voor KIE dan gebruikt ze het sperma van haar echtgenoot, die op grond van artikel 199 onder a boek 1, Burgerlijk Wetboek, toch al juridisch vader zou zijn geworden. Bij KID, en vooral in geval van een anonieme donor, bestaat er slechts een biologische betrekking tussen de donor en het kind, juridisch vaderschap is daarin ver te zoeken en slechts onder uitzonderlijke voorwaarden toepasbaar.

Erkenning van het vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft!

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft!

Juridische gevolgen van vaderschap

Als biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de artikel en voorkom dat u rechteloos achterblijft!
Gepubliceerd door Taxie8888 op 26-09-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!